32 623 13 75 sekretariat@diabet.com.pl

Medycyna Pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593), która zobowiązuje wszystkich Pracodawców do posiadania pisemnej umowy – na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Nasz Ośrodek oferuje  klientom wykonanie usług  w tym zakresie kompleksowo. W  ramach podstawowej oferty zapewniamy Klientom badania medycyny pracy realizowane w bardzo krótki odstępie czasu. Dzięki przejęciu przez nas usług z tego zakresu nasi Klienci zyskują profesjonalną opiekę i wywiązują się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy. Nasz oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane w/w przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. Aktualny wzór skierowania na badania w załączniku.