32 623 13 75 sekretariat@diabet.com.pl

Badania diagnostyczne RTG analogowe

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI KARTĄ. JEŚLI POSIADASZ AKTYWNĄ KARTĘ PACJENTA, OTRZYMASZ 10% UPUSTU PO JEJ OKAZANIU W REJESTRACJI.

 • RTG klatki piersiowe P-A – 35,00 zł
 • RTG klatki piersiowej boczne + P-A – 50,00 zł
 • RTG czaszki P-A i boczne – 40,00 zł
 • RTG żeber 1 projekcja – 32,00 zł
 • RTG żeber 2 projekcje – 50zł
 • RTG kręgosłupa szyjnego A-P i boczne – 50,00 zł
 • RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe – 50,00 zł
 • RTG kręgosłupa szyjnego boczne – 30,00 zł
 • RTG kręgosłupa Th A-P i boczne – 50,00 zł
 • RTG kręgosłupa L-S A-P i boczne – 50,00 zł
 • RTG kości miednicy (stawy biodrowe) – 35,00 zł
 • RTG przeglądowe jamy brzusznej – 35,00 zł
 • RTG stawu i kości 1 projekcja – 35,00 zł
 • RTG stawu i kości 2 projekcje – 45,00 zł
 • RTG stawu i kości 3 projekcje – 65,00 zł
 • RTG kości nosowej boczne – 35,00 zł
 • RTG oczodołów oraz RTG celowane na oczodół – 35,00 zł
 • RTG zatok bocznych nosa – 35,00 zł
 • Opis zdjęć wykonanych na miejscu – 40,00 zł
 • Opis zdjęć dostarczonych z zewnątrz – 40,00 zł

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

DIABET Centrum Medyczne S.C. Leszek Romanowski, Barbara Romanowska
Pracownia rentgenowska
ul Kościuszki 18, 32-500 Chrzanów

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: aparat ogólnodiagnostyczny SIT 5000, gen. 08150956;
  WSE.HR.434/10/09 nr decyzji 2/13/09 z dnial2.02.2009
 • uruchamianiu pracowni nr decyzji 1/11/09 z dn.12.02.209 WSE.HR.434/10/09
 • zgoda PW1S NR 3/2/2018 z dn. 19.02.2018 NP.9026.2.16.2016

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 03.2022 do 03.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: odczyt poniżej czułości detektora – uzyskana wartość poniżej 0,4mSv/rok
 • dawkomierzy środowiskowych – nie dotyczy, pomiary z użyciem dozymetru środowiskowego nie wykonywane

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych : rutynowo jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych, pomiar wykonany przy uruchomieniu pracowni lub wymianie aparatu rentgenowskiego – brak przekroczeń dawek dopuszczalnych dla personelu oraz osób postronnych/otoczenia (uzyskana wartość poniżej 0,5mSv/rok)

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.