32 623 13 75 sekretariat@diabet.com.pl

DIABET CENTRUM MEDYCZNE REALIZATOREM PROGRAMU W RAMACH ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ

Nasz Ośrodek może pochwalić się kolejnym sukcesem. Spełniliśmy wszystkie wymogi i przystąpiliśmy do Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Jesteśmy jednym z czterech ośrodków mogących pełnić funkcje podstawową na terenie małopolski.

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest poważnym powikłaniem cukrzycy. Występuje u około 6-10% pacjentów z cukrzycą. Nieleczony ZSC, prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, takich jak deformacje, utrata funkcji podpornych, przewlekłe i trudne do wyleczenia stany zapalne kości, zmiany martwicze i zgorzelinowe stopy. Przy braku odpowiedniej, nowoczesnej, wielodyscyplinarnej terapii prowadzi często do amputacji, a następnie do przedwczesnego zgonu chorego.

W Polsce istnieje pilna potrzeba wdrożenia kompleksowych działań, mających na celu wsparcie obecnego systemu ambulatoryjnego leczenia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.