32 623 13 75 sekretariat@diabet.com.pl

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

“Diabet” Centrum Medyczne S. C. Leszek Romanowski, Barbara Romanowska

Pracownia Rentgenowska

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – aparat ogólnodiagnostyczny SIT 50000
  • uruchamianiu pracowni NR 2/13/09 z dn. 12.02.2009 WSE.HR.434/10/09
  • zgoda PWIS NR 3/2/2018 z dn. 19.02.2018 NP.9026.2.16.2016

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 03.2021 do 03.2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła – odczyt poniżej czułości detektora (uzyskana wartość poniżej 0,4mSv/rok).

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: rutynowo jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych, pomiar wykonywany przy uruchomieniu pracowni lub wymianie aparatu rentgenowskiego – brak przekroczeń dawek dopuszczalnych dla personelu oraz osób postronnych/otoczenia (uzyskana wartość poniżej 0,5mSv/rok).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 poz. 168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok,
  • ogół ludności: 1mSv/rok.

UWAGA:

  • Na postawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.