Skip to content

Bank formularzy

Sekcja formularzy i dokumentów  w placówce medycznej to specjalnie wyznaczone miejsce, gdzie pacjenci mogą uzyskać, wypełnić i złożyć różnorodne dokumenty związane z ich wizytą oraz opieką zdrowotną. W tej sekcji znajdują się formularze rejestracyjne, ankiety zdrowotne, formularze informacyjne o prawach pacjenta i zgodach na leczenie.

 

ANKIETA czynniki ryzyka

Podanie o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej

Oświadczenie/upoważnienie do uzyskiwania dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)