Skip to content

Polityka prywatności

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Nasza placówka medyczna przykłada ogromną wagę do odpowiedniego zarządzania i zabezpieczania Twoich informacji osobowych. W sekcji „Polityka prywatności” chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób dbamy o Twoje dane i jakie procedury oraz zabezpieczenia wdrożyliśmy w tym celu. Nasza polityka prywatności ma na celu zapewnić Ci pewność, że Twoje dane są u nas w bezpiecznych rękach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIABET” Centrum Medyczne S. C. z siedzibą w Chrzanów 32-500, ul. Kościuszki 18którego przedstawicielem są Barbara i Leszek Romanowscy;

2) administrator DIABET” Centrum Medyczne S. C. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@diabet.com.pl, telefonicznie na nr 32 623 13 73 wew. 28 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b i d oraz art.9 ust.2 litery c, h, i, j RODO jedynie w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi;

4) administrator nie udostępnia Pani/Pan danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana Dane Medyczne mogą być udostępniane:

  • instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,

  • podwykonawcom DIABET” Centrum Medyczne S. C. w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  • firmom współpartnerskim w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  • innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,

  • firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  • firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania świadczenia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania świadczeń.