Skip to content

Każdy przejechany kilometr

3 zł

Każda rozpoczęta godzina kierowcy

45 zł

Noszenie pacjenta

50 zł