Skip to content

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

- OB

10 zł

- Morfologia + płytki krwi

15 zł

- Morfologia + płytki krwi + rozmaz krwi

25 zł

- Mocz – badanie ogólne

12 zł

- Glukoza

10 zł

- Lipidogram (cholesterol, HDL, LDL, Tg)

32 zł

- Próby wątrobowe (ALAT, ASPAT, ALP, LDH, BIL., GGTP)

50 zł

- Kreatynina

12 zł

- Kwas moczowy

10 zł

- Żelazo

10 zł

- PT/INR

12 zł

- APTT

12 zł

- Sód

10 zł

- Potas

10 zł

- Chlor

10 zł

- Cholesterol całkowity

10 zł

- Cholesterol HDL

15 zł

- Trójglicerydy

12 zł

- ALAT

10 zł

- ASPAT

10 zł

- ALP fosfataza zasadowa

10 zł

- Bilirubina całkowita

10 zł

- GGTP

10 zł

- LDH dehydrogenaza mleczanowa

10 zł

- Amylaza

10 zł

- Mocznik

10 zł

- Kreatynina

12 zł

- Białko całkowite

10 zł

- Wapń całkowity

10 zł

- Wapń zjonizowany

15 zł

- Fosfor

10 zł

- Magnez

10 zł

- CK Kinaza keratynowa

15 zł

BADANIA KAŁU

- Kał - jaja pasożytów

15 zł

- Wymaz okołoodbytniczy

10 zł

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

- CRP ilościowo

22 zł

- ASO jakościowo

12 zł

- RF (latex) jakościowo

12 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

- TSH 3 gen

22 zł

- FT3

22 zł

- FT4

22 zł

- a-TPO

50 zł

- a-TG

50 zł

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

- HbA1c

33 zł

- Krzywa cukrowa 2 pkt

20 zł

- Krzywa cukrowa 3 pkt

30 zł

BADANIA Z MOCZU

- Mocz- cukier + aceton

10 zł

- Amylaza w moczu

15 zł

INFEKCJE

- HBS antygen

20 zł

- Kiła przeciwciała

20 zł

POBRANIE KRWI

- Pobranie krwi

6 zł

- Odwirowanie krwi

20 zł

- Pobranie poza rutynowymi godzinami oraz w trybie CITO

CENA BADANIA X2