Skip to content

Zalecenia ogólne

Przed pobraniem moczu zalecane jest:

  • stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów,
  • unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych
  • powstrzymywanie od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie
  • dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących,
  • unikanie badania w okresie od 2 dni poprzedzających menstruację (krwawienie miesiączkowe) do 2 dni po jej zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania.

Pobieranie porannej próbki moczu

  • mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece), bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza poranna porcja moczu) ze środkowego strumienia.

Uwaga!!!

Badanie powinno być wykonywane w porannej próbce moczu.