Skip to content

Jak ważna jest profilaktyka każdy z nas wie. Dlatego dbając o swoje zdrowie korzystajmy z przysługujących nam programów profilaktycznych.

W ramach NFZ możemy skorzystać z:

 • profilaktyki raka piersi – bezpłatnej mammografii –  kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Z programu można skorzystać co 2 lata
 • profilaktyki raka szyjki macicy – bezpłatnej cytologii – kobiety od 25 roku życia do 64 lat. Z programu można skorzystać co 3 lata, a co roku mogą skorzystać u kobiety obciążane czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka).
 • profilaktyki raka jelita grubego – z programu mogą skorzystać osoby w wieku 50-65 lat oraz 40-49 lat jeśli krewny pierwszego stopnia miał zdiagnozowany nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat oraz nie mają objawów sugerujących nowotwór jelita grubego

Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego są także współfinansowane z Funduszy Europejskich. W badaniach tych mogą wziąć udział m.in. osoby  poniżej 40 roku życia, spełniające określone kryteria.

 • profilaktyki raka prostaty – zalecana dla pacjentów od 50 roku życia, a dla mężczyzn, których bliscy chorowali na raka prostaty po 40 roku życia. Raz w roku należy skonsultować się z lekarzem urologiem. Skierowanie może wystawić każdy lekarza POZ.
 • profilaktyki chorób odtytoniowych POChP – realizowany przez wybrane placówki medyczne, które mają podpisane w tym zakresie umowy z NFZ – skierowany dla pacjentów powyżej 18 roku życia , którzy palą papierosy lub inne wyroby tytoniowe. Szczególnie zalecany jest dla pacjentów między 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli w ramach programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano u nich wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy

Poza programami warto profilaktycznie zadbać o zdrowie poprzez:

 • samobadanie piersi i jąder – podstawowa metoda wczesnego wykrywania nowotworu. Wskazane samokontrole raz w miesiącu,
 • konsultacje ginekologiczne – przynajmniej raz w roku. Do poradni ginekologiczno-położniczej nie jest wymagane skierowanie
 • konsultacja okulistyczna – co najmniej raz na 2 lata. Skierowanie do okulisty wystawi lekarz POZ
 • USG piersi i mammografię– skierowanie może wystawić każdy lekarz specjalista, szczególnie lekarz ginekolog i onkolog,
 • obserwacja znamion barwnikowych,
 • badania densytometryczne do oceny gęstości kości – wskazane po 50 r.ż., skierowanie do poradni osetoporozy wystawi lekarz POZ,
 • wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych m.in. morfologia krwi wraz z płytkami, badanie ogólne moczu, lipidogram, ALT, AST, GGTP, glukoza z krwi żylnej, kreatynina czy kwas moczowy – zalecenia dla zdrowych osób raz w roku lub co dwa lata
 • RTG klatki piersiowej – skierowanie wystawi lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Wskazania: osoba niepaląca minimum raz na dwa lata, a osoby palące papierosy przynajmniej raz na rok
 • aktywność sportowa: spacery, wędrówki, bieganie, pływanie, jazda na rowerze etc.