Skip to content

Planując wyjazd za granicę pamiętać należy o wyrobieniu karty EKUZ.

Czym jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która potwierdza, że mamy prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to: kraje Unii Europejskiej,   Islandia  ,Liechtenstein ,Norwegia ,Szwajcaria ,Wielka Brytania.

Może zostać wydana wyłącznie oso­bom ubezpieczonym  lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Karta EKUZ wyrabiana jest bezpłatnie. Otrzymamy ją jeśli jesteśmy ubezpieczeni.

Jak wyrobić kartę:

Wniosek o EKUZ można złożyć:

  1. Osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną, należy:
  • pobrać wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze tj.

Terenowy Punkt Obsługi MOW NFZ w Chrzanowie Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Sokoła 19, I piętro pok. nr 18, karty wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00, tel. 32 623 22 95 – TPOK Chrzanów nieczynny w dniach 1.03, 5-6.03, 12-13.03, 15.03, 19-20.03, 26-27.03 i 29.03.2024 r.

  •   lub z zakładki bank formularzy
  • wydrukować, wypełnić i podpisać wniosek
  • złożyć wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze lub przesłać na jej adres
  • gdy wyjeżdżamy w związku z pracą – wyślij e-mailem zeskanowany wniosek na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.
  1. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)
  2. Przez Internetowe Konto Pacjenta

Zaloguj się na IKP i wejdź w zakładkę „Moje konto”. Poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ. Kliknij w „Złóż wniosek”.

Więcej informacji znajdziesz pod https://pacjent.gov.pl/ekuz

 

ekuz2